Privacybeleid Rianne de Witte

Als duurzaam en ethisch modelabel vinden we jouw privacy belangrijk.

Alle persoonlijke informatie die je ons geeft, behandelen we vertrouwelijk. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met je specifiek opdracht of verzoek, zoals het verwerken van een (online) bestelling, het per mail beantwoorden van je vraag.

We delen bepaalde informatie alleen met derden op strikt noodzakelijke basis, bijvoorbeeld je naam en adresgegevens met een vervoerder om je bestelling te verzenden. En vanzelfsprekend verkopen we je persoonsgegevens nooit door! 

Heb je vragen over ons privacybeleid: stuur een mail aan Rianne de Witte: info@riannedewitte.com

18-01-2022. Als daartoe aanleiding is, wordt ons privacybeleid aangepast. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.  Modelabel Rianne de Witte en webshop riannedewitte.com, gevestigd aan Takkebijsters 7 817 BL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Samenwerkingen met Sustainable Fashion Gift Card en Project Cece

Onze website is gekoppeld aan de Sustainable Fashion Gift Card en Project Cece waar we een samenwerking mee hebben. Wanneer je via deze sites een aankoop doet word je direct doorgeschakeld naar www.riannedewitte.com. Er worden geen gegevens van je verzameld door Sustainable Fashion Gift Card en Project Cece.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

In dit digitale tijdperk worden gegevens in verschillende software opgeslagen. Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

    Wij verzamelen bijvoorbeeld de volgende informatie die je aan ons verstrekt:

          Bij het aanmaken van een account op de webshop: gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, en andere             profielgegevens die je invult.

          E-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens als je belt of mailt met vragen.

          Ordergegevens bij een bestelling (zonder account)

          Gebruiksgegevens van de website. (Lees meer hierover bij Cookiebeleid).

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Gegevensverwerking

Prestashop

Voor onze webwinkel Riannedewitte.com maken we gebruik van Prestashop. Als je online kleding bij ons besteld, worden je gegevens verwerkt via Prestashop. Prestashop heeft alleen toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij gebruiken deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Sohosted

De website Riannedewitte.com wordt gehost door Sohosted. Deze organisatie verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Sohosted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Sohosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met software van MailChimp. Voor het inschrijven voor de nieuwsbrief worden er door onze partner Mailchimp ook cookies geplaatst. Deze zorgen voor zichtbaarheid van het formulier wanneer je deze hebt weg geklikt of je inschrijving hebt afgerond. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde) informatie met derden te delen. Meer informatie over het privacy en cookiebeleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/cookies/

Google

Wij gebruiken de reCAPTCHA-service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Deze functie voorkomt dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Met reCAPTCHA worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Wij gebruiken analytische instrumenten van Google Via onze website worden cookies geplaatst. Wij gebruiken deze dienst voor rapportages over onder meer aantallen bezoekers en hoe de website wordt gebruikt. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel gebruiken wij het betaalplatform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Uitgaande links 

Net als iedere website heeft deze website links naar andere websites en online kanalen als Youtube of social media als Instagram, Facebook and LinkedIn. Rianne de Witte is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van deze websites of kanalen. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Ingesloten inhoud

Op onze website kun je ook ingesloten inhoud, embedded content, tegenkomen, bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze ingesloten inhoud gedraagt zich alsof de bezoeker deze van andere website direct heeft bezocht. Rianne de Witte is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van deze websites of kanalen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, bijvoorbeeld webbrowser en besturingssysteem, zijn niet tot een persoon te herleiden. Het zijn daarmee geen persoonsgegevens, het is geanonimiseerde data.

Shops United en Veloyd

Voor het verzenden van je bestellingen schakelen wij de organisaties Veloyd en Shops United in, die de feitelijke leveringen laten uitvoeren door de Fietskoeriers, Post.nl en DHL. Het is hiervoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats delen. Veloyd en Shops United gebruiken deze gegevens alleen dit doel. In het geval dat Veloyd en Shops United onderaannemers inschakelt, stelt Veloyd en Shops United uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van administratiesoftware en een administratiekantoor. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Er geldt een geheimhoudingsplicht en je persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan hierboven beschreven.

Fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

Het is uitzonderlijk, maar het kan voorkomen dat we wettelijk worden verplicht om mee te werken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bent. Of zo lang als dit wettelijk vereist is. Zo vraagt bijvoorbeeld de Belastingdienst dat we facturen en gegevens van onze klanten in onze administratie zeven jaar kunnen aantonen. In- en uitschrijvingen van een account en nieuwsbrieven bewaren we maximaal vijf jaar om zo nodig instemming te kunnen aantonen.

Hoe jij je gegevens kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@riannedewitte.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rianne de Witte zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rianne de Witte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@riannedewitte.com.

Rianne de Witte, gevestigd aan Takkebijsters 7, 4817BL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rianne de Witte

https://www.riannedewitte.com

Takkebijsters 7, 4817BL Breda

+31 6 2228 5460

Rianne de Witte is te bereiken via info@riannedewitte.com